Anders Sigurd Andersson

1907-07-14 Födelsedatum
1992-12-31 Dödsdatum

7 Ny 19 6

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG