Anna Elvira Albertsson

1917-04-23 Födelsedatum
2012-08-15 Dödsdatum

7 Ny 19 57-58

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats