Ingrid Maria Antonsson

1920-07-13 Födelsedatum
2016-08-31 Dödsdatum

7 Ny 19 49-50

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats