Olof Gustaf Andersson

1914-03-27 Födelsedatum
1993-09-02 Dödsdatum

7 Ny 19 3-4

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats