Svea Birgit Adolfsson

1924-04-05 Födelsedatum
2017-10-15 Dödsdatum

7 Ny 19 23-24

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats