Tora Mariana Andersson

1924-09-08 Födelsedatum
2017-04-17 Dödsdatum

7 Ny 19 42

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats