Åke Karl Erik Malmeström

1943-03-23 Födelsedatum
1998-05-25 Dödsdatum

7 Ny 22 9

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats