Folke Albin Axelsson

1934-04-19 Födelsedatum
2019-01-08 Dödsdatum

7 Ny 22 9A

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG