Jan Sverre Finholt

1946-02-09 Födelsedatum
2002-03-20 Dödsdatum

7 Ny 22 8

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG