Lars Arnesen

1906-07-06 Födelsedatum
1997-12-19 Dödsdatum

7 Ny 22 12

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG