Odd Valter Fritiofsson

1932-08-04 Födelsedatum
2018-10-03 Dödsdatum

7 Ny 22 3

Töcksmark

Nordmarkens pastorat

Sverige, Värmland

Nordmarkens pastorat

0573-136 10

nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.nordmarkenspastorat.se

Box 106
67223 ÅRJÄNG

Gravsatta inom samma gravplats