Norra Billings pastorat

Väringsvägen 26
54976 VÄRING

0500-44 02 70

Norrabillings.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/norrabilling

Kyrkogårdar