Norra Gotlands pastorat,

Kyrkvägen 2
62452 LÄRBRO

0498/225126

www.svenskakyrkan.se/norragotland

Kyrkogårdar