Gerda Emlia Henrika Flodman

Födelsedatum:1883-11-16
Dödsdatum:1955-05-15
Ort:Visby
Område: A
Gravnummer:HALL A 57-58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Norra Gotlands pastorat,

Kyrkvägen 2
62452 LÄRBRO

0498/225126

norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/norragotland