Oskar Gabriel Mårten Funk

Födelsedatum:1820-08-01
Dödsdatum:1868-12-20
Ort:Flenvika
Område: A
Gravnummer:HALL A 80

Hitta till kyrkogården / församlingen

Norra Gotlands pastorat,

Kyrkvägen 2
62452 LÄRBRO

0498/225126

norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/norragotland