Alert Johan Ferdinand Boberg

Födelsedatum:1910-08-04
Dödsdatum:1999-08-31
Område: B
Gravnummer:HALL B 83-84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Norra Gotlands pastorat,

Kyrkvägen 2
62452 LÄRBRO

0498/225126

norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/norragotland