Karl August Viktor Hejdenberg

Födelsedatum:1892-04-05
Dödsdatum:1961-01-16
Ort:Annexen
Område: C
Gravnummer:HALL C 44-45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Norra Gotlands pastorat,

Kyrkvägen 2
62452 LÄRBRO

0498/225126

norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/norragotland