Norra Hagunda församling

Gamla Salavägen 31
75576 Vänge

018-36 40 11

norrahagunda.forsamling@svenskakyrkan.se

www.norrahagundaforsamling.se

Kyrkogårdar