Majlis Lovisa Ingeborg Johansson

Födelsedatum:1919-05-29
Dödsdatum:2006-05-02
Gravsatt:2006-05-17
Ort:Malmbäck
Gravnummer:MN 19 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Malmbäcks Nya Kyrkogård

Kyrkogatan 5
571 06 Bodafors