Karl Erik Georg Kullén

Födelsedatum:1919-11-30
Dödsdatum:2004-05-17
Gravsatt:2004-06-18
Ort:Bodafors
Gravnummer:NS P 42, 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Norra Sandsjö Kyrkogård

Kyrkogatan 5
571 06 Bodafors