Karl-Erik Sivert Jönsson

Födelsedatum:1930-05-18
Dödsdatum:2007-09-18
Gravsatt:2007-10-05
Ort:Bodafors
Gravnummer:NS P 61, 62

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Norra Sandsjö Kyrkogård

Kyrkogatan 5
571 06 Bodafors