Getrud Sandahl

Födelsedatum:
Dödsdatum:
Gravsatt:1918-01-01
Gravnummer:18 01 43-44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen