01 0006

Gravsatta

01 01 0006 4

Fred Berglund

 

1929-02-18
2000-11-15
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 8

Gulli Fredriksson

 

1941-08-01
2001-06-02
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 5

Anders Hagström

 

1925-01-12
2000-09-22
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 5

Anders Carl Hagström

 

1925-01-12
2000-09-22
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 15

Alice Hållberg

 

1920-06-12
2000-12-03
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 15

Emil Hållberg

 

1920-11-19
2003-03-10
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 14

Claes Kristmansson

 

1944-11-08
2000-11-25
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 6

Barbro Gunilla Lindgren

 

1942-12-19
2000-12-20
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 2

Majken Anna Lindholm

 

1923-03-02
2017-01-26
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 2

Paul Lindholm

 

1921-12-17
2001-12-04
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 7

Sune Nilsson

 

1933-01-05
2001-05-15
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 13

Lars Olof Nordin

 

1955-07-19
2020-08-10
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 13

Sten Olof Nordin

 

1925-11-20
2001-05-07
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 13

Ulla Nordin

 

1928-06-20
2018-11-30
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 10

Maj-Lis Ohlsson

 

1923-05-22
2000-08-25
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 10

Carl-Johan Ohlsson

 

1923-05-06
2003-05-30
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 1

Märta Linnéa Olsson

 

1927-12-03
2023-04-14
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 1

Olof Einar Olsson

 

1917-03-25
2001-10-27
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 12

Gunnar Persson

 

1926-12-19
2000-01-16
Gravsatt: -
Mer information

01 01 0006 9

Solveig Pålsson

 

1940-01-07
2001-07-10
Gravsatt: -
Mer information