Anders Herman Fläck

Födelsedatum:1921-09-12
Dödsdatum:2001-07-19
Gravsatt:2002-08-06
Ort:Orsa