Edit Alfrida Hansdotter Blom

Födelsedatum:1900-07-30
Dödsdatum:1901-04-25
Gravsatt:1901-07-11
Ort:Näckådalen
Gravnummer:Nä NÄ 2

Gravsatta inom samma gravplats