Edvard Albert Edvardsson

Födelsedatum:1903-05-24
Dödsdatum:1978-02-17
Gravsatt:1978-05-24
Ort:Näckådalen
Gravnummer:Nä NÄ 17

Gravsatta inom samma gravplats