Hans Ersson Blom

Födelsedatum:1871-08-25
Dödsdatum:1952-06-16
Gravsatt:1952-06-21
Ort:Näckådalen
Gravnummer:Nä NÄ 2

Gravsatta inom samma gravplats