Hans Helmer Blom

Födelsedatum:1903-12-22
Dödsdatum:1984-05-05
Gravsatt:1984-05-12
Ort:Näckådalen
Gravnummer:Nä NÄ 19

Gravsatta inom samma gravplats