Kerstin Blom

Födelsedatum:1874-05-19
Dödsdatum:1962-08-17
Gravsatt:1962-08-23
Ort:Näckådalen
Gravnummer:Nä NÄ 2

Gravsatta inom samma gravplats