Knekt Erik Andersson

Födelsedatum:1882-04-28
Dödsdatum:1947-10-10
Gravsatt:1947-10-17
Ort:Näckådalen
Gravnummer:Nä NÄ 3