Knekt Kristina Andersson

Födelsedatum:1897-05-31
Dödsdatum:1976-12-17
Gravsatt:1977-07-24
Ort:Hansjö Orsa
Gravnummer:Nä NÄ 1

Gravsatta inom samma gravplats