Erik Göte Östlund

Födelsedatum:1921-03-04
Dödsdatum:2009-03-25
Gravsatt:2009-08-21
Ort:Orsa
Gravnummer:RO 01 11