Klas Erik Pauli Elversson

Födelsedatum:1939-06-14
Dödsdatum:2019-03-27
Gravsatt:2019-04-25
Ort:VISSELTOFTA
Område: B
Gravnummer:VI B 54, 55

Hitta till kyrkogården / församlingen

Osby pastorat

Östra Storgatan 7A
283 41 Osby

0479-524508

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

Visseltofta Kyrkogård

Kyrkvägen 1
283 95 Visseltofta

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/osby