Lovisa Troedsson

Osby

1867-01-05 Födelsedatum
1947-01-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1947-01-26

VI B 6, 7

Visseltofta Kyrkogård

Osby pastorat

Sverige, Skåne

Osby pastorat

0479-524508

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

Östra Storgatan 7A
283 41 Osby

Visseltofta Kyrkogård

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/osby

Kyrkvägen 1
283 95 Visseltofta

Gravsatta inom samma gravplats