Nils Svensson

Födelsedatum:1847-06-22
Dödsdatum:1938-07-18
Gravsatt:1938-07-22
Ort:Visseltofta
Område: B
Gravnummer:VI B 10, 11, 12
VI B    10, 11, 12
VI B    10, 11, 12
VI B    10, 11, 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Osby pastorat

Östra Storgatan 7A
283 41 Osby

0479-524508

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

Visseltofta Kyrkogård

Kyrkvägen 1
283 95 Visseltofta

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/osby