Per Svensson

Födelsedatum:1891-04-03
Dödsdatum:1969-06-09
Gravsatt:1969-06-14
Ort:Visseltofta
Område: B
Gravnummer:VI B 32, 33
VI B    32, 33
VI B    32, 33
VI B    32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Osby pastorat

Östra Storgatan 7A
283 41 Osby

0479-524508

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

Visseltofta Kyrkogård

Kyrkvägen 1
283 95 Visseltofta

osby.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/osby