Anna Lisa Berglund

Födelsedatum:1909-04-10
Dödsdatum:1955-01-22
Gravsatt:1955-01-28
Ort:JÄRBO 54:2
Gravnummer:2 AB 061

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo