Emma Andersson

Födelsedatum:1890-05-05
Dödsdatum:1971-11-11
Gravsatt:1971-11-20
Ort:JÄRBO 15:4
Område: C
Gravnummer:2 C 038

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo