Axel Vilhelm Andersson

Hemmansägare | KÅDFALLET

1855-11-01 Födelsedatum
1937-11-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1937-11-28

2 E 004B

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats