Brita Lisa Andersson

Födelsedatum:1860-09-11
Dödsdatum:1949-12-31
Gravsatt:1950-01-14
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo