Erik Persson

Födelsedatum:1851-05-10
Dödsdatum:1941-11-25
Gravsatt:1941-12-03
Ort:NORDANÅ
Område: E
Gravnummer:2 E 002A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo