Erik Reinhold Lundberg

Födelsedatum:1908-03-21
Dödsdatum:1988-05-30
Gravsatt:1988-07-02
Ort:KÅDFALLET
Område: E
Gravnummer:2 E 012B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo