Hans Petter Hansson

Födelsedatum:1884-10-28
Dödsdatum:1953-01-30
Gravsatt:1953-02-08
Ort:KALLTJÄRN
Område: E
Gravnummer:2 E 119
2 E   119

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo