Jan Anders Murmester

Födelsedatum:1949-07-18
Dödsdatum:1949-07-31
Gravsatt:1949-08-04
Ort:DJUPDAL
Område: E
Gravnummer:2 E 104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo