Johan Henrik Henriksson

* | JÄRBO

1906-02-14 Födelsedatum
1987-06-04 Dödsdatum

Gravsatt: 1987-06-11

2 E 105

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats