John Valter Åkerlund

Födelsedatum:1923-01-07
Dödsdatum:1993-05-28
Gravsatt:1993-08-30
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo