Jonas Gunnar Hallström

* | JÄRBO

1903-07-03 Födelsedatum
1985-10-11 Dödsdatum

Gravsatt: 1985-12-01

2 E 118

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats