Karin Persson

Födelsedatum:1861-04-21
Dödsdatum:1943-12-07
Gravsatt:1943-12-12
Ort:YTTERBYN
Område: E
Gravnummer:2 E 006

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo