Lars Johan Zakrisson

Födelsedatum:1874-10-17
Dödsdatum:1953-12-03
Gravsatt:1953-12-12
Ort:KUNGSBERG
Område: E
Gravnummer:2 E 126

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo