Lisa Vall

Födelsedatum:1853-09-15
Dödsdatum:1936-05-14
Gravsatt:1936-05-21
Ort:YTTERBYN
Område: E
Gravnummer:2 E 004A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo